ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (Α.Π.Θ.)
Τμήμα Θεολογίας ( Α.Π.Θ )
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (Ε.Κ.Π.Α..)
Τμήμα Θεολογίας (Ε.Κ.Π.Α..)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου