1. ΄΄Η λειτουργία του θεσμού των Κληρικολαϊκών Συνελεύσεων στην Εκκλησία της Αμερικής κατά την αρχιερατεία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Αθηναγόρα΄΄, στο Διεθνές Συνέδριο Αθηναγόρας και Οικουμένη: 70 χρόνια από την εκλογή του Πατριάρχη Αθηναγόρα στον Οικουμενικό Θρόνο και την ίδρυση του ΠΣΕ, Θεολογική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 19-20/4/2018.
 2. ΄΄Η Εκκλησία και ο Ελληνισμός στον Νέο Κόσμο μέχρι την εκλογή του Μιχαήλ στο θρόνο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής΄΄, σε Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Μιχαήλ Κωνσταντινίδης. Η συνεισφορά του στην Εκκλησία, το Έθνος και τον Ελληνισμό, Τμήμα θεολογίας, Τομέας Ιστορίας, Εκκλησιαστικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης, Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Χάλκη 1-2-/9/2017.
 3. ΄΄Η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και το Ανατολικό Ιλλυρικό΄΄, στο Δια Βίου Μάθησης Πρόγραμμα Οικουμενικό Πατριαρχείο και Βαλκανικός χώρος, Θεσσαλονίκη 27/5/2017.
 4. ΄΄San Athansio il Athonita e la fondazione di Grande Lavra΄΄, σε XVI International Congress of  Studies on the Culture and Spirituality of  Mount Athos, Mount Athos and the foundation of the first monasteries, Roma 13/5/2017.
 5. ΄΄Salonicco:  Cominciando dall’inizio. La citta e la scuola΄΄ σε Le citta vogliono vivere, Storia e futuro in Mediterraneo, Comunita di San Egidio -  Commune di Livorno, Livorno, 17- 18/3/2017.
 6. ΄΄Ιστορία και Ορθοδοξία΄΄, σε Μεθοδολογικά κριτήρια και εκκλησιαστική συνείδηση στην αντιμετώπιση κρίσεων, Sudium Historicorum Ecclesiasticorum, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου Σερρών, Ακριτοχώρι -  Σέρρες 28-31/10/2016.
 7. ΄΄Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι επαρχίες του στη Διασπορά΄΄, στο Δια Βίου Μάθησης Πρόγραμμα Το Οικουμενικό Πατριαρχείο:  Ιστορία – Δίκαιο – Λατρεία, Θεσσαλονίκη 4/6/2016.
 8. ΄΄Salonicco:  Citta muro o citta porto?’’,  σε Le citta vogliono vivere, Comunita di San Egidio -  Commune di Livorno – Reggione doi Toscana, Livorno, Maggio 2015.
 9. ΄΄Ο Πάπας Ρώμης Λέων και η σχέση του με την πολιτική εξουσία΄΄, στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, ΟΠάπαςΛέωνωςγέφυραδιαλόγουμεταξύΑνατολήςκαιΔύσης, Τμήμα θεολογίας, Τομέας Ιστορίας, χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης, Institute for Ecumenical Theology, Eastern Orthodoxy, and Patristics, Faculty of Catholic Theology University of Graz, Θεσσαλονίκη 20- 21/4/2015.
 10. ΄΄Η προσφορά του Ελληνισμού στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου΄΄, σε Σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ελληνισμού κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, University of St. Tychon (Russia), Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη 19/12/2015.
 11. ΄΄Κοσμάς, Μητροπολίτης Βεροίας (1860-1901)΄΄, σε Κ΄ Παύλεια, Μουσική Σχολή του Κοσμά του Μαδυτινού, Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, Βέροια  13/6/2014.
 12. ΄΄Η προσωπικότητα του Πατριάρχου Σαμουήλ Χαντζερή, γενικώς εξεταζομένη΄΄, σε Ο Πατριάρχης Σαμουήλ Χαντζερής και η κοινοτική εκπαίδευση στην Πόλη, Οικουμενικό Πατριαρχείο, Ελληνική Κοινότητα του Νεοχωρίου, κωνσταντινούπολις 7/6/2014.
 13. ΄΄The Synods of the 4th- 5th century and the τάξις of the Patriarchates΄΄, στο Διεθνές Συνέδριο, The patriarchal institution in history and experience in today's canonical experience, Patriarchate of Bulgaria, Universita degli Studi Magna Grecia di Catanzato, Facolta di Giurisprudenza – Metropolia Ortodossa Romena dell' Europa Occidentale e Meridionale - Istituto San Dionigi il Piccolo, Sofia - Vidim10-12/10/2013.
 14. ΄΄Το Διάταγμα των Μεδιολάνων στην Εκκλησιαστική Ιστοριογραφία΄΄, στον ΧΧΙΙΙ Πνευματικό Μάιο 2013, 32ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 14/6/2013.
 15. ΄΄Constantine the Great in the Byzantine Historiography΄΄, στο Διεθνές Συνέδριο Saint Emperor Constantine and Christianity, Nis 31/5 - 3/6/2013.
 16. ΄΄La partecipazione dei rappresentati della Chiesa di Roma ai lavori dei Concili Ecumenici, στο Διεθνές Συνέδριο, Il concilio Ecumenico, Commune di Bivogi, Universita degli Studi Magna Grecia di Catanzato, Facolta di Giurisprudenza -  Metropolia Ortodossa Romena dell' Europa Occidentale e Meridionale – Istituto San Dionigi il Piccolo, Bivongi, Stilo, Catanzaro, Reggio Calabria 8­10/11/2012.
 17. ΄΄Προβλήματα εγκατάστασης προσφύγων στη Θεσσαλονίκη΄΄, στο B' Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας, 90 Χρόνια ξεριζωμού, Θεσσαλονίκη η μητέρα των προσφύγων, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Τομέας Ιστορίας Δόγματος, Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων - Ιωνική Εστία, Θεσσαλονίκη 12-13/10/2012.
 18. ΄΄I problemi del dialogo da parte della Chiesa Ortodossa΄΄, στο Διεθνές Συνέδριο, Abbiamo conosciuto e creduto all' amore, Il dialogo tra cattolici e ortodossi: Il contributo di s.s. Βartolomeo I nei 20 anni alla guida del Patriarchato Ecumenico, Pontificia Facolta Teologica dell' Italia Meridionale, Sezione San Tommaso d' Aquino, Napoli 16/1/2012.
 19. ΄΄Παρουσίαση του Επιστημονικού περιοδικού <<Μελετήματα Ημαθίας», τόμ. 2 (2010)΄΄, στην Επιστημονική Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας, Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα, 1890-1910, Στο λυκόφως της οθωμανικής περιόδου, Εταιρεία Μελετών και Ιστορίας Ν. Ημαθίας, Βέροια 30/11/2011.
 20. ΄΄The Role of the Hierarchy in the contemporary Greek State΄΄, στο Διεθνές Συνέδριο La diaconia del vescovo νella Chiesa Ortodossa, Patriarchato Ecumenico, Metropolia di Montenegro, Universita degli Studi Magna Grecia di Catanzato, Facolta di Giurisprudenza- Metropolia Ortodossa Romena dell' Europa Occidentale e Meridionale, Montenegro 11-12/11/2011.
 21. ’Η Μεγάλη Πανγία και τα προβλήματα μιας εποχής΄΄,  σε Η Χαλκιδική και η Μεγάλη Παναγία, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Τομέας Ιστορίας, Δόγματος, Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων - Δήμος Αριστοτέλη 19/6/2011.
 22. ΄΄Η σχέση διδασκάλου και μαθητή μέσα από παράδειγμα του ιερού Φωτίου΄΄,  σε IZ Παύλεια, Ιεροσύνη και Πνευματική Πατρότητα, Ιερά μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, Βεργίνα 8/6/2011.
 23. ΄΄Ilclima di collaborazione ecumenica all' IstitutodiTeologiaEcumenicaSanNicolanella testimonianza di un ex borsista΄΄,  Διεθνές Συνέδριο Il contributo di docent ortodossi al dialogo teologico uficiale tra Cattolici e Οrtodossi,  Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών - Istituto di Teologia Ecumenica San Nicola, Θεσσαλονίκη 19/1/2011.
 24. ΄΄Η συνθήκη της Λωζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών μέσα από τον ελληνικό τύπο΄΄, στο IA' Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας, 1922 - ΑΠΘ, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, τομέας ιστορίας, Δόγματος, Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων - Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 26-27/11/2010.
 25. ΄΄Iστορική θεώρηση της στάσεως της Εκκλησίας απέναντι στα ζηλωτικά κινήματα΄΄, στο  ΚΔ' Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο Χριστιανική Θεσσαλονίκη, Το κίνημα των Ζηλωτών και η χριστιανική Θεσσαλονίκη τον 14ο αιώνα, , Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Βλατάδων - Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 21-23/10/2010.
 26. ΄΄Metropolie e vescovadi del Patriarcato Ecumeniso e dell' Arcivescovado di Ochrida in Italia΄΄,στο Διεθνές Συνέδριο La provincial ecclesiastica: fondamenti canonici, esperienze storiche e prassi odierne,Universita degli Studi Magna Grecia di Catanzato, Facolta di Giurisprudenza- Metropolia Ortodossa Romena dell' Europa Occidentale e Meridionale- Diocesi Ortodossa Romena d' Italia - Istituto di Studι su Cassiodoro e il Medioevo in Calabria - Istituto San Dionigi il Piccolo, Catanzaro - Squillace, Bivonzi, 30/8 - 1/9/ 2010.
 27. ΄΄Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας΄΄ Επιμορφωτικό Σεμινάριο που διοργάνωσε το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής του ΑΠΘ για τους υποψηφίους Θεολόγους του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, (13 Δεκεμβρίου 2008).
 28. ΄΄Κληρονομικό δίκαιο της οθωμανοκρατίας: Μια διαθήκη του 18ου αι. σε παλαίτυπο της Βέροιας΄΄, σε ΙΔ Παύλεια, Ο Πνευματικός πολιτισμός της Βέροιας στον κόσμο των παλαιτύπων, Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, Βέροια 6-7 Ιουνίου 2008, με θέμα.
 29. ’Το ιστορικό πλαίσιο του ησυχασμού΄΄, σε  Β' Επιστημονική Ημερίδα για τον άγ. Γρηγόριο τον Παλαμά,  Τμήμα Ποιμαντικής Θεολογίας, Τομέας Ιστορίας, Δόγματος, Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2008.
 30. ΄΄Οι εκδόσεις των ακολουθιών του αγίου Διονυσίου΄΄, σε Εβδομάδα αγίου Διονυσίου του κοινοβιάρχη, Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας - Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Προδρόμου - Σκήτη Βεροίας, Βέροια Ιανουάριος 2008.
 31. ΄΄Το τυπογραφείο της Μοσχοπόλεως και οι εκδόσεις του΄΄, σε Χριστιανική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη -  Μοσχόπολις, Θεσσαλονίκη 2-4/11/2007.
 32. ΄΄L΄esicasmo, La questione della deificazione e della conoscenza di Dio. Quadro storico e politico’’, σε Theosis, Ιερά Μητρόπολις Ιταλίας και Μελίτης - Δήμος Bivongi, Βivongi 2-3/11/2007.΄΄
 33. ΄΄Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία στο έργο του Δοσιθέου Ιεροσολύμων Νομική Συναγωγή΄΄, σε Χριστιανική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη -  Ιεροσόλυμα, Θεσσαλονίκη 4-6/11/2006.
 34. ΄΄Η ιστορική θεολογία, ο ιστορικός μύθος ή ιστορική πραγματικότητα’’, σε Επιστημονικό φοιτητικό φεστιβάλ πολλαπλών συνεδρίων, Υπουργείο Παιδείας, Θεσσαλονίκη 11-12/018/2006.
 35. ΄΄Η Βέροια και η επαρχία της κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα’’, σε  Ο Μακεδονικός αγώνας στο Βέρμιο όρος και στη Βέροια, Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας - Δήμος Δοβρά – ΙΕΘΠ, Βέροια - Δοβρά Ημαθίας 2-4/12/2005.
 36. ΄΄The assistance of the Greek Church to the Serbian people during the civil war and the NATO attack on Yugoslavia’’, σε International Conference on the Hellenic and Serbian Church throughout the centuries, Nis,  11/6/2005.
 37. ΄΄Τα παλαίτυπα της περιοχής του Ανατολικού Ολύμπου΄΄, σε Ο Πνευματικός Πολιτισμός του Ολύμπου, των Πιερίων, και του Βερμίου, Ο άγνωστος κόσμος των παλαιτύπων, Δήμος Λιτοχώρου -  ιερά Μητρόπολις Κίτρους και Κατερίνης, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, τομέας ιστορίας, Δόγματος, Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, Λιτόχωρο 24-25/02/2005.
 38. ΄΄Σελίδες της εκκλησιαστικής ιστορίας της κοινότητας των Βελεσσών΄΄, σε Χριστιανική Μακεδονία Θεσσαλονίκη – Βελεσσά, Θεσσαλονίκη 5-7/11/2004.
 39. ΄΄Η επιβολή της Ουνίας στη Νότιο Ιταλία΄΄, στο Διεθνές Διορθόδοξο Θεολογικό Συνέδριο Οικουμενισμός, Γένεση, Προσδοκίες, Διαψεύσεις, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, τμήμα Ορθοδόξων Σπουδών, Θεσσαλονίκη 20-24/9/2004.
 40. ΄΄Η επισκοπή Πλαταμώνος. Βιβλιογραφία και προβληματισμοί’’, σε Γ' Επιστημονικό Συνέδριο Εταιρείας Πιερικών Μελετών Η Πιερία στα βυζαντινά και νεότερα χρόνια, Κατερίνη 25-29 Νοεμβρίου 2003.
 41. ΄΄Οι επίσκοποι του Ανατολικού Ιλλυρικού και οι σχέσεις τους με τον άγιο Κύριλλο και την Εκκλησία Αλεξανδρείας΄΄, Χριστιανική Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Αλεξάνδρεια, Θεσσαλονίκη 31/10-2/11/2003.
 42. ΄΄Το ενδιαφέρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τα μοναστήρια και τα μετόχια των Παρευξείνιων περιοχών΄΄, σε  Χριστιανική Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Άγιον Όρος - Παρευξείνιες χώρες», Θεσσαλονίκη 7-9 Δεκεμβρίου 2001.
 43. ΄΄Η δικαιοδοσία της αρχιεπισκοπής Αχρίδος στη μητρόπολη Ιταλίας κατά το 16ο αιώνα΄΄, σε  Χριστιανική Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Αχρίδα, Θεσσαλονίκη 1999.
 44. ΄΄Πληροφορίες για την πόλη της Κατερίνης μέσα από το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας΄΄, στο Α' Συνέδριο για την Κατερίνη Δήμος Κατερίνης 70 χρόνια, Κατερίνη 25-27 Νοεμβρίου 1999.
 45. ΄΄Ο εκ Σκοτίνης Πιερίας Πατριάρχης Αλεξανδρείας Καλλίνικος (1800-1889)΄΄, στο Β' Επιστημονικό Συνέδριο Εταιρείας Πιερικών Μελετών Η Πιερία στα βυζαντινά και νεότερα χρόνια» Κατερίνη, 27-29 Νοεμβρίου 1998.
 46. ΄΄Προσφυγικές εγκαταστάσεις στη χερσόνησο της Κασσάνδρας. Εγκατάσταση προσφύγων στο Κάτω Σχολάρι΄΄, στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης και η Χαλκιδική, Χαλκιδική 1998.
 47. ΄΄Πνευματικός Πολιτισμός του Ολύμπου κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Νεώτερα στοιχεία της επισκοπής Πλαταμώνος’’, στο ΣΤ' Συνέδριο Πολιτιστικού Τμήματος του Δήμου Ελασσόνας Ο Όλυμπος στους αιώνες, Ελασσόνα 1992.
 48. ΄Το πανεπιστημιακό πρόγραμμα: Ο πνευματικός πολιτισμός του Ολύμπου κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας΄΄, στο Γ' Πανελλήνιο Συνέδριο Ο Όλυμπος στη ζωή των Ελλήνων,  Ελασσόνα Σεπτέμβρης 1986.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

 1.  Το βιβλίο του Παύλου Σεραφείμ, Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη δύνη του Ψυχρού Πολέμου και η εκλογή του Πατριάρχη Αθηναγόρα, Θεσσαλονίκη 13/6/2018.
 2.  Το βιβλίο του Δημητρίου Χατζημιχαήλ, Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων, Νόμων Συγγραφή, Ένα όραμα για μια ιδανική Πολιτεία, Θεσσαλονίκη 2005, στο περιοδικό Φιλοσοφείν, 8 (2013), 249-252 (βιβλιοκρισία).
 3.  Το βιβλίο του π. Αθανασίου Βουδούρη, Ο Βεροιώτης ιερομόναχος Μελέτιος Κωνσταμονίτης και η περιοδεία του στη Ρωσία (1862-1869), στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, Βέροια 11/11/2012.
 4. Το βιβλίο του Edoardo Sconamiglio, Verso una pedagogia del dialogo, vol. I. Prospettive, Napoli, 14/5/2012.
 5. Τα βιβλία του Παν. Ριζόπουλου, Μορφές Ορθοδοξίας, Α- Β' τόμος, Θεσσαλονίκη 2008, και Η άγνωστη Ορθόδοξη Πολωνία, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης, την 9η Δεκεμβρίου 2009.
 6. Το βιβλίο του Κώστα Καραστάθη Μέγας Κωνσταντίνος, Κατηγορίες και αλήθεια, Αθήνα 2009, στην αίθουσα διαλέξεων του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, την 13η Μαρτίου 2009 .
 7. Το βιβλίο του μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Ιακώβου Τρεις ιστορικοί ναοί της Πόλης, Θεσσαλονίκη 2008, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ευόσμου, την 4η Οκτωβρίου 2008.
 8. Το βιβλίο του Κίμωνος Εμμανουήλ Πλακογιαννάκη, Δημόσιος και ιδιωτικός βίος και πολιτισμός των Βυζαντινών, Θέατρο - Μουσική - Εορταστικές εκδηλώσεις, Θεσσαλονίκη 2006, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης, την 2α Μαΐου 2007.