ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.